Egyesületi tagság

Az RC Off-Road Autómodellező Egyesület szeretettel vár minden modellezőt, akik részt szeretnének venni az egyesület munkájában, részesülni az elért sikerekben, támogatni az egyesület működését, és elismerni annak eddigi munkásságát a magyar Off-Road autómodellezés terén. Az alábbiakban ismertetni fogjuk a tagságra vonatkozó szabályokat, kötelezettségeket és jogokat.

Az egyesület tagsága

1. Rendes tag

Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki a belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában. Az egyesületbe kiskorú rendes tag is felvehető a törvényes képviselő hozzájárulásával.

2. Tiszteletbeli tag

Tiszteletbeli tagként felvehető az a természetes személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja az egyesületet. A tiszteletbeli tag személyéről az elnökség dönt, melyhez legalább 3/4-es szavazati többség szükséges.

Az egyesületbe való belépés

Az egyesületbe való ki-és belépés önkéntes. Az egyesületi tagság, tiszteletbeli tagság felvétellel keletkezik. A tagság kilépéssel, a tagdíj, illetőleg a vállalt anyagi támogatás fizetésének hat hónapnál hosszabb idejű elnökség által történő felszólítás ellenére való elmulasztása esetén törléssel, fegyelmi büntetésként kizárással, továbbá elhalálozással szűnik meg.

Az egyesületbe való ki-és belépési szándékot az egyesület internetes oldaláról letölthető nyilatkozat kitöltésével kell az egyesület elnökségének eljuttatni elektronikus, vagy nyomtatott formában személyesen, vagy postai úton. A tagság a belépésnek illetve kilépésnek az elnökség részéről történő tudomásulvételével, a szándéknyilatkozatnak az egyesület elnökéhez történő benyújtásának napjára visszamenőleges hatállyal keletkezik, illetve szűnik meg.

Az egyesületi rendes tagok és tiszteletbeli tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. Az egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet és ellátja tagjait tagsági kártyával. Az egyesület továbbá minden tagját kötelezően belépteti a Magyar Modellező Szövetségbe is (lásd: Magyar Modellező Szövetségi tagsággal járó jogok), ha a tag a szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, valamint a tagsági díját a befizette. A tagdíjakat az RC Off-Road Autómodellező Egyesület K&H Banknál vezetett 10403181-31821874-00000000 számú bankszámlájára utalással, befizetéssel, vagy az elnökség által megbízott személynek - nyugta ellenében - kell teljesíteni. Amennyiben a belépni kívánó tag rendelkezik, tárgy évre érvényes MMSZ tagsággal és baleset biztosítással, akkor annak újbóli kiváltása szükségtelen.

Jogok és kötelezettségek

Rendes tag jogai

 • részt vehetnek a közgyűléseken
 • szavazati joggal rendelkezik, és tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén)
 • ingyenesen részt vehet az egyesület zártkörű rendezvényein
 • részesülhet az egyesület által és az egyesülettel szerződésben lévő felek által nyújtott kedvezményekben (például a közzétett modellező boltokban a tagsági kártya felmutatása esetén kedvezményre jogosult)
 • az alapszabályban foglaltak szerint részt vehet a bizottságok, szakosztályok munkájában
 • ingyenesen részt vehet az egyesület zártkörű rendezvényein
 • kedvezményesen vásárolhat éves belépőt az Apaj Nonprofit Kft.-től az Modellpályára

Rendes tag kötelezettségei

 • Az alapszabály betartása, valamint az egyesületi vezető szervek határozatainak végrehajtása
 • tagdíj befizetése
 • sportszerű magatartás
 • versenyszerűen sportoló tag esetén a hazai és nemzetközi versenyeken való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudás szerinti szereplés

Tiszteletbeli tag jogai

 • részt vehetnek a közgyűléseken
 • szavazati joggal rendelkezik, és tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén)
 • díjmentesen használhatja az egyesület pályáját az év 365 napján
 • részesülhet az egyesület által és az egyesülettel szerződésben lévő felek által nyújtott kedvezményekben (például a közzétett modellező boltokban a tagsági kártya felmutatása esetén kedvezményre jogosult)
 • az alapszabályban foglaltak szerint részt vehet a bizottságok, szakosztályok munkájában
 • ingyenesen részt vehet az egyesület zártkörű rendezvényein

Tiszteletbeli tag kötelezettségei

 • Az alapszabályban betartása, valamint az egyesületi vezető szervek határozatainak végrehajtása
 • sportszerű magatartás
 • versenyszerűen sportoló tag esetén a hazai és nemzetközi versenyeken való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudás szerinti szereplés (természetes személy esetén)

Magyar Modellező Szövetségi tagsággal járó jogok

 • Az egyesület tagjai a Magyar Modellező Szövetség tagjai is lesznek (amennyiben a tagnak jelentkező személy már más tagszervezet által tagja a Magyar Modellező Szövetségnek, azt a tagnak jeleznie kell). Minden tag automatikusan három biztosítást kap a tagságával:
 • Magyar Modellező Szövetség, vagy annak tagszervezete által kiírt versenyen, vagy szervezett rendezvényén történt, a tagot ért baleset
 • Magyar Modellező Szövetség, vagy annak tagszervezete által kiírt versenyen, vagy szervezett rendezvényén történt más személynek okozott személyi és/vagy anyagi kár (például a modell személy autónak ütközik. Ilyen esetben a biztosító fizeti az okozott anyagi kárt)
 • A nap 24 órájában, az év 365 napján a tagot ért - bármilyen okból bekövetkezett - baleset esetén baleseti biztosítás A Magyar Modellező Szövetség tagjai továbbá kedvezményben részesülnek a Szövetséggel szerződésben lévő vendéglátó és egyéb egységekben.

Jelentkezéseteket az alábbi belépési nyilatkozat kitöltésével kezdeményezhetitek. Előtte kérjük, olvassátok el az egyesület alapszabályban! A kitöltött lapokat bármely rendezvényen leadhatjátok nekünk. A tagdíjakat egy összegben kell befizetni a 10403181-31821874-00000000 számú K&H bankszámla számra, vagy személyesen is átadhatjátok (melyet a befizetés tényéről bizonylattal igazolunk), egy előre egyeztetett helyen és időben, illetve bármely RCOR által szervezett rendezvényen.

A pályahasználathoz a tagdíjon kívül, érvényes MMSZ tagsággal és biztosítással kell rendelkezni, mely kiváltható egyesületünknél. A rendelkezés betartása, a biztosítás meglétének szükségessége miatt kötelező.

Letöltés: belépési nyilatkozat (PDF)