Felhasználási feltételek

Azzal, hogy belép a www.rcoffroad.hu weboldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

  • A www.rcoffroad.hu weboldalon található tartalom az RC Off-Road Autómodellező Egyesület szellemi tulajdona.
  • Az RC Off-Road Autómodellező Egyesület fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
  • A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
  • Tilos továbbá az Egyesület előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
  • A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az RC Off-Road Autómodellező Egyesület követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
  • Az RC Off-Road Autómodellező Egyesület honlapján felhasznált fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni.
  • A RC Off-Road Autómodellező Egyesület pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.